Ενεργοποίηση NPAPI Mac, Windows

Ξεκινώντας τον Ιανουάριο του 2014 η Google θα αρχίσει να αποκλείει στον Chrome την πλειοψηφία των plug-ins που βασίζονται στο παλιό πρότυπο Netscape Plug-in API (NPAPI), που εμφανίστηκε στην δεκαετία του 90 και πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, με τα plug-ins που βασίζονται σε αυτό να θεωρούνται υπαίτια καθυστερήσεων, κρασαρισμάτων του browser και κενά ασφαλείας.


Σύμφωνα με ανώνυμα δεδομένα που έχει συλλέξει η Google, τα έξι NPAPI plug-ins που εμφανίζουν μεγαλύτερη χρήση, ανάμεσα στους χρήστες του Chrome Browser, θα γίνουν προσωρινά whitelisted ώστε η αλλαγή και κατάργηση τους να γίνει σταδιακά και να μην δημιουργήσει προβλήματα σε όσους τα
χρησιμοποιούν και στις ιστοσελίδες που ακόμα βασίζονται σε αυτά.

Τα plugins αυτά είναι τα παρακάτω.
Silverlight (launched by 15% of Chrome users last month)
Unity (9.1%)
Google Earth (9.1%)
Java (8.9%) (ήδη μπλοκαρισμένο για λόγους ασφαλείας)
Google Talk (8.7%)
Facebook Video (6.0%)


Η σταδιακή κατάργηση τους αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2014, ανάλογα με το feedback και την χρήση που θα εξακολουθήσουν να έχουν, ενώ ανάλογη κίνηση έχει ανακοινώσει η Mozilla που θα τα μπλοκάρει από τον Δεκέμβριο του 2013 στον Firefox.

Πηγή : Chromium blog

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...