Πιστεύεις στο θαύμα;Μικρό παιδάκι έπεσε σε άσφαλτο από μεγάλο ύψος


<object id="BLOG_video-bbb55857e57b57c1" class="BLOG_video_class" contentid="bbb55857e57b57c1" width="320" height="266" ></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...