Φάλαινα παραλίγο να καταπιεί και τη βάρκα με τουρίστες μαζί με τα πλαγκτόν<object id="BLOG_video-dfb5924232b9c6b1" class="BLOG_video_class" contentid="dfb5924232b9c6b1" width="320" height="266" ></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...