Ο πιο μικρός Σέρφερ του κόσμου είναι μόλις 6 μηνών<object id="BLOG_video-53c4ef8ab2542450" class="BLOG_video_class" contentid="53c4ef8ab2542450" width="320" height="266" ></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...