Κάνει ακροβατικά με ποδήλατο πάνω σε καμινάδα ύψος 840 πόδια
<object class="BLOG_video_class" contentid="ff898e2945d39e13" height="266" id="BLOG_video-ff898e2945d39e13" width="320"></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...