Αλλοδαποί και Έλληνες μπουκάρουν σε αστικό λεωφορείο;Προσοχή σειρά προτεραιότητας<object id="BLOG_video-85a84648d9707f70" class="BLOG_video_class" contentid="85a84648d9707f70" width="320" height="266" ></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...