Φώκια πηδάει σε βάρκα γλιτώνοντας από τα δόντια τον Όρκας<object id="BLOG_video-99fbff02392f65d6" class="BLOG_video_class" contentid="99fbff02392f65d6" width="320" height="266" ></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...