Ολλανδική αστυνομία αρχίζει να χρησιμοποιεί αετούς για τα πληθωρα Drones<object id="BLOG_video-239b7cbdf58c3cf9" class="BLOG_video_class" contentid="239b7cbdf58c3cf9" width="320" height="266" ></object></div>


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...