Το stressball

κάθεστε πόλης ώρες στο γραφείο,κουράζεστε ,σας πιάνει το άγχος ,ε λοιπόν αυτό το (@ρχίδι) θα σας χαλαρώσει...

<object id="BLOG_video-e09c2c523beb2545" class="BLOG_video_class" contentid="e09c2c523beb2545" width="320" height="266" ></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...