Αυτό θα πει κολλημένος με το XBox

Κουβαλάει ολόκληρη οθόνη και XBox μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης

<object id="BLOG_video-5b36f1eabf982bf8" class="BLOG_video_class" contentid="5b36f1eabf982bf8" width="320" height="266" ></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...