570.000.000 χρόνια εξέλιξης στη Γη σε 60 δευτερόλεπτα<object class="BLOG_video_class" contentid="c3e21a4f45fa4998" height="266" id="BLOG_video-c3e21a4f45fa4998" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...