ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1
1►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 2
2►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 3
3►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 4
4►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 5
5►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 6
6►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 7
7►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 8
8►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 9
9►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 10
10►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 11
11►
ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 12
12►
.<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 1</span></span></span> </span></b></div>
1►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 2</span></span></span> </span></b></div>
2►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 3</span></span></span> </span></b></div>
3►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 4</span></span></span> </span></b></div>
4►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 5</span></span></span></span></b></div>
5►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 6</span></span></span></span></b></div>
6►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 7</span></span></span></span></b></div>
7►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 8</span></span></span></span></b></div>
8►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 9</span></span></span></span></b></div>
9►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 10</span></span></span></span></b></div>
10►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 11</span></span></span></span></b></div>
11►
</div>
<div style="background: #FFFFFF; float: left; padding: 2px; width: 235px;">
<div align="left" class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<b>
<span style="font-size: 10pt;">
<span style="font-family: &quot;arial&quot;;">
<span style="background-color: white;">
<span style="color: black;">ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Νο 12</span></span></span></span></b></div>
12►
</div>

Στη θέση του..(ΠΩΣ ΒΑΖΩ TEXT BOX ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)βάλτε τη κείμενο σας.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...