Μέχρι το 2050, υπολογίζεται ότι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε πόλεις,μια αγροτική επανάσταση είναι σε εξέλιξη

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε οτι η κλιματική αλλαγή είναι μια σημαντική και αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Μέχρι το 2050, υπολογίζεται ότι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου
πληθυσμού θα ζει σε πόλεις. Στη Σιγκαπούρη, μια πόλη εισάγει περισσότερο από το 90% των τροφίμων της, μια αγροτική επανάσταση είναι σε εξέλιξη. Ο Miro Lu έχει την ιστορία.

<object class="BLOG_video_class" contentid="a178fcd0bebdc17d" height="266" id="BLOG_video-a178fcd0bebdc17d" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...