Κίνα;Ανοίγει το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο σε μέγεθος 3 φόρες από το Πενταγώνο<object class="BLOG_video_class" contentid="cbdedab1eed7888e" height="266" id="BLOG_video-cbdedab1eed7888e" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...