Ο μικρότερος μαχητής της ζωής γεννήθηκε 425 γρ. κι έμεινε 307 μέρες στο νοσοκομείο

<object class="BLOG_video_class" contentid="11a5f19b2fc1aec4" height="266" id="BLOG_video-11a5f19b2fc1aec4" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...