Ο Θεός υπάρχει και καθοδηγεί τα πάντα, έχω αποδείξεις

<object class="BLOG_video_class" contentid="c54daf28c0304739" height="266" id="BLOG_video-c54daf28c0304739" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...