15 χρόνια παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας σε ένα χάρτη

Η Εθνική Ωκεανική και Ατμοσφαιρική Διοίκηση (NOAA) των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα ένα διαδραστικό χάρτη της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας όπως αυτή έχει
καταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια από την αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

<object class="BLOG_video_class" contentid="41298f52a070dc4a" height="266" id="BLOG_video-41298f52a070dc4a" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...