Παρουσιάστρια ξέχασε ότι έλεγε τις ειδήσεις σε γυάλινο τραπέζι με ανοιχτά πόδια<object class="BLOG_video_class" contentid="25c655bc71cdfc24" height="266" id="BLOG_video-25c655bc71cdfc24" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...