Γελάνε τα ποντίκια όταν τα γαργαλάς!

Για την επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να αποτελεί ένα αίνιγμα. Πως λειτουργεί το γαργαλητό; Γιατί διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο; Ποια μυστικά κρύβει αυτή η ανθρώπινη επαφή;

Το τμήμα νευροεπιστήμης του Χάμπολτ Γιουνιβερσιτάτ του Βερολίνου αποφάσισε να δώσει απαντήσεις σε αυτό το πεδίο, κάνοντας πειράματα με τους γνωστούς πρωταγωνιστές: Τα ποντίκια.
<object class="BLOG_video_class" contentid="3dd1951b755c5b88" height="266" id="BLOG_video-3dd1951b755c5b88" width="320"></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *. * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸. •★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °●