Νεπάλ: Τα κορίτσια με περίοδο εξορίζονται σε ένα στάβλο επειδή είναι «ακάθαρτες».

<object class="BLOG_video_class" contentid="d9dd2fe440c76053" height="266" id="BLOG_video-d9dd2fe440c76053" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...