Πως καταφέρνει αυτός ο νεαρός να πάρει τηλεφωνικούς αριθμούς από άγνωστα κορίτσια χωρίς να μιλάει

<object class="BLOG_video_class" contentid="17486d6855eb84fb" height="266" id="BLOG_video-17486d6855eb84fb" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...