Έχτισαν με τσιμεντότουβλα την είσοδο του Υπ. Υγείας

<object class="BLOG_video_class" contentid="c9823e36887381c3" height="266" id="BLOG_video-c9823e36887381c3" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...