Μαθήματα ζωής από τα δεκάχρονα της ακροβασίας

Υπάρχουν στιγμές όπου τα παιδιά, αυθόρμητα και αθώα, μας μαθαίνουν ή καλύτερα μας υπενθυμίζουν όσα έχουμε ξεχάσει και συνήθως είναι αυτά που έχουν και αξία.
<object class="BLOG_video_class" contentid="47dae83c64e284e8" height="266" id="BLOG_video-47dae83c64e284e8" width="320"></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...