Μούφα τελικά το Υπερυψωμένο λεωφορείο που θα έλυνε το κυκλοφοριακό στη Κίνα

Προέβαλλε ως η «επανάσταση στις μεταφορές» και το «λεωφορείο που θα έλυνε το περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό πρόβλημα της Κίνας». Αντ’αυτού, τέσσερις μήνες μετά το πρώτο δοκιμαστικό
δρομολόγιό του, το περίφημο Τ.Ε.Β, το ηλεκτροκίνητο, υπερυψωμένο λεωφορείο, απλώς πιάνει τόπο σε ένα δρόμο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

<object class="BLOG_video_class" contentid="4ff13802f0e7bbb6" height="266" id="BLOG_video-4ff13802f0e7bbb6" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...