Τέλη Κυκλοφορίας 2017

Τα ίδια με πέρσι θα πληρώσουμε για τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2017. Ύστερα από πολλές φήμες, διαρρεύσεις και επίσημες δηλώσεις, τελικά το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον σύστημα, δηλώνοντας πως το επόμενο έτος θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη αρχίσει η επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον
υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών όπως π.χ. με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας.
Στόχοι σύμφωνα με το υπουργείο είναι:
να καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας,
να αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό και
το νέο σύστημα να εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της χώρας.

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017
Δεδομένου λοιπόν πως τα τέλη κυκλοφορίας δεν αλλάζουν, συνεχίζουν να ισχύουν τα παρακάτω.
Α) Για επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ισχύουν τα εξής:
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000
Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α'
Έως 300
22
Β'
301-785
55
Γ'
786-1.071
120
Δ'
1.072-1.357
135
Ε'
1.358-1.548
225
ΣΤ'
1.549-1.738
250
Ζ'
1.739-1.928
280
Η'
1.929-2.357
615
Θ'
2.358-3.000
820
Γ
3.001-4.000
1.025
Κ'
4.001 και άνω
1.230

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005
Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα
(κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α'
Έως 300
22
Β'
301-785
55
Γ'
786-1.071
120
Δ'
1.072-1.357
135
Ε'
1.358-1.548
240
ΣΤ'
1.549-1.738
265
Ζ'
1.739-1.928
300
Η'
1.929-2.357
630
Θ'
2.358-3.000
840
I'
3.001-4.000
1.050
Κ'
4.001 και άνω
1.260

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά  
 Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α'
Έως 300
22
Β'
301-785
55
Γ'
786-1.071
120
Δ'
1.072-1.357
135
Ε'
1.358-1.548
255
ΣΤ'
1.549-1.738
280
Ζ'
1.739-1.928
320
Η'
1.929-2.357
690
Θ'
2.358-3.000
920
I'
3.001-4.000
1.150
Κ'
4.001 και άνω
1.380


Β) Για επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, τα τέλη υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος:
 γραμμάρια C02 
ανά χιλιόμετρο
ευρώ
ανά γραμμάριο CO2
0-90
0
91-100
0,90
101-120
0,98
121-140
1,20
141-160
1,85
161-180
2,45
181-200
2,78
201-250
3,05
Άνω των 251
3,72
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 Ευρώ
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν. 89/1967 (ΑΊ32). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου τζιπ αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

Τι ισχύει για τα υβριδικά
Yβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για υβριδικά οχήματα από 1.549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»gocar.gr

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...