Οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ δεν άνοιγε σε επιβάτη

Οδηγός του ΟΑΣΘ nr23 είναι σταματημένος στα φανάρια. Ένας δόλιος επιβάτης του λέει να ανοίξει αλλά αυτός δεν ανοίγει. Ο επιβάτης κάθεται μπροστά για να μη φύγει το λεωφορείο. Ο οδηγός
επιμένει να μην ανοίγει. Το χιόνι πέφτει. Ο οδηγός δεν ανοίγει. Πάει ο επιβάτης να κάνει καταγγελία κ ένας αλληλέγγυος πηρε τη θέση του επιβάτη μπροστά από το 23. Τελικά το λεωφορείο έφυγε χωρίς τον επιβάτη που περίμενε ποιος ξέρει ποσην ώρα στο κρύο.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...