Οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ δεν άνοιγε σε επιβάτη

Οδηγός του ΟΑΣΘ nr23 είναι σταματημένος στα φανάρια. Ένας δόλιος επιβάτης του λέει να ανοίξει αλλά αυτός δεν ανοίγει. Ο επιβάτης κάθεται μπροστά για να μη φύγει το λεωφορείο. Ο οδηγός
επιμένει να μην ανοίγει. Το χιόνι πέφτει. Ο οδηγός δεν ανοίγει. Πάει ο επιβάτης να κάνει καταγγελία κ ένας αλληλέγγυος πηρε τη θέση του επιβάτη μπροστά από το 23. Τελικά το λεωφορείο έφυγε χωρίς τον επιβάτη που περίμενε ποιος ξέρει ποσην ώρα στο κρύο.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *. * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸. •★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °●