Πόσο εύκολο είναι να ανοίξεις μία επιχείρηση στην Ελλαδα

 Η απάντηση έρχεται από την έκθεση Ease of Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2017 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...