Πού πάνε τα αεροπλάνα όταν γεράσουν

Πού καταλήγουν τα «γερασμένα», παλιάς τεχνολογίας αεροσκάφη; Το CNN επισκέπτεται ένα «νεκροταφείο» αεροπλάνων στο Ρόσγουελ, στο Νέο Μεξικό, όπου οι αεροπορικές εταιρείες του
κόσμου αποσύρουν τα παλιά μοντέλα τους. Τα κουφάρια τους αποσυναρμολογούνται, τμήματα πωλούνται ως ανταλλακτικά ή σκραπ και, στη συνέχεια, δουλειά αναλαμβάνει ο «θραυστήρας» που διαλύει τις γερασμένες ατράκτους.

<object class="BLOG_video_class" contentid="8b9de401d82c7c86" height="266" id="BLOG_video-8b9de401d82c7c86" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *. * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸. •★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °●