Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να μετατρέψουν ένα φύλλο από σπανάκι σε ένα λειτουργικό καρδιακό ιστό

Το σπανάκι αποδεικνύεται πολύ πιο ευεργετικό για την ανθρώπινη υγεία, απ’ό,τι πίστευε ο Ποπάυ. Οι επιστήμονες βρήκαν τρόπο να μετατρέψουν ένα φύλλο από σπανάκι σε ένα λειτουργικό καρδιακό ιστό που δυνητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων.


<object class="BLOG_video_class" contentid="783126ef812f53d3" height="266" id="BLOG_video-783126ef812f53d3" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .° ☾ ☆ ¸. ¸ ★  . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. *. * ● ¸ .° ☾ ★ °● ¸. •★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ .  ° ¸. * ● ¸ .  ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • °  . * :. .* ● ¸   ° ☾ °☆ . * ¸.  ★ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .° ☾ ★ °●