Αεροπλάνο άγγιξε την επιφάνεια του ποταμού κατά τη διάρκεια του αγώνα Red Bull Air

<object class="BLOG_video_class" contentid="493da44513bc5206" height="266" id="BLOG_video-493da44513bc5206" width="320"></object>


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...