Αυτός ο νεαρός μάλλον δεν χρειάζεται να αλλάξει ποτέ το μπροστινό λάστιχο στη μηχανή του<object id="BLOG_video-b0043c694331a83d" class="BLOG_video_class" contentid="b0043c694331a83d" width="320" height="266" ></object></div>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...