Η επανάσταση του τροχού με ανάρτησης στο εσωτερικό του

Οι διαφορές ανάμεσα στο αυτοκίνητα είναι πολλές. Κοινό, στοιχείο όλων, παραμένει η ρόδα. Ένα start-up από το Ισραήλ, όμως, επιχειρεί να φέρει, ξανά, την επανάσταση του τροχού.
<object class="BLOG_video_class" contentid="84d5bfe88ed95a40" height="266" id="BLOG_video-84d5bfe88ed95a40" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...