ΕΟΠΥΥ: Νέος τρόπος αποζημίωσης παροχών και υλικών

Νέο τρόπο αποζημίωσης παροχών και υλικών όπως οπτικών, ορθοπεδικών, αναπνευστικών ειδών, προϊόντων ειδικής διατροφής, επιθεμάτων κατάκλισης κ.α., θέτει σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2017 ο ΕΟΠΥΥ για όλους τους πολίτες.


Πλέον, οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς προπληρωμή όπως συμβαίνει σήμερα. Για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος για την αγορά γυαλιών οράσεως, καταβάλλει ο ίδιος τη δαπάνη (προπληρώνει). Στη συνέχεια καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση (ΠΕΔΙ) και μετά τον σχετικό έλεγχο ξεκινάει η διαδικασία αποζημίωσης. Επιπρόσθετα, «καταργείται» ο ελεγκτής αφού πλέον ο έλεγχος και η έγκριση θα γίνονται ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του δικαιούχου.

Το νέο σύστημα αποζημίωσης θα ισχύσει από το νέο έτος και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις.

Οι  νέες συμβάσεις θα έχουν συγκεκριμένους όρους ως προς την ποιότητα των παροχών-υπηρεσιών των προμηθευτών. Άλλωστε πρόκειται για υλικά και υπηρεσίες που κοστίζουν «ακριβά» στον Οργανισμό. Ενδεικτικά η ετήσια δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για παροχές ειδικής αγωγής ανέρχεται στα 106 εκατομμύρια ευρώ -εκ των οποίων 82 εκατ. ευρώ είναι μόνο για λογοθεραπεία- όταν μάλιστα η δαπάνη για τις ιατρικές εξετάσεις είναι 108 εκατ. ευρώ ετησίως!healthview.gr

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...