Η στιγμή που το φορτηγό διέλυε σε μια πολυπληθή χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο

<object class="BLOG_video_class" contentid="f6658f7f76b61d62" height="266" id="BLOG_video-f6658f7f76b61d62" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...