Βαριόταν η Γάτα να πιάσει το ποντίκι και το πρόλαβε η κότα

<object class="BLOG_video_class" contentid="48718374853f5a7f" height="266" id="BLOG_video-48718374853f5a7f" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...