Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος έκανε εξορκισμό για τον Προεδρο της Κυπρου

<object class="BLOG_video_class" contentid="67250ecf9ae88e1b" height="266" id="BLOG_video-67250ecf9ae88e1b" width="320"></object>


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...