Όμορφα αυτοκίνητα κρυμμένα από τον Χίτλερ

Όμορφα αυτοκίνητα κρυμμένα από τον Χίτλερ. Οχήματα κρυμμένα σε γαλλικο λατομείο  ανακαλύφθηκε 70 χρόνια αργότερα και είχαν σκουριάσει με το χρόνο.
<object class="BLOG_video_class" contentid="8baedbe2796a8c5f" height="266" id="BLOG_video-8baedbe2796a8c5f" width="320"></object>


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...