Οδηγοί έσωσαν μία ηλικιωμένη γυναίκα που προσπαθούσε να περάσει τις ράγες ενώ πλησίαζε το τρένο

<object class="BLOG_video_class" contentid="e6e30f7f7ed8ee3e" height="266" id="BLOG_video-e6e30f7f7ed8ee3e" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...