Το ψάρι που ζει χωρίς νερό

Το lungfish (δίπνοος) ή salamanderfish, είναι ένα ψάρι του γλυκού νερού το οποίο διαψεύδει το στίχο "στη στεριά δε ζει το ψάρι" μιας και έχει την ικανότητα να ζει έξω από το νερό για μήνες ή ακόμα και για χρόνια!

Το συγκεκριμένο είδος ένα σύνθετο αναπνευστικό σύστημα που μπορεί να αντλήσει οξυγόνο είτε στο νερό είτε κατ ευθείαν από τον αέρα ακριβώς όπως τα άλλα ζώα! Έτσι κάποια είδη αυτού του ψαριού έχουν μάθει να ζουν μόνο έξω από το νερό που τα βράγχιά τους σταδιακά σταματούν να λειτουργούν.

<object class="BLOG_video_class" contentid="e04244dc859d21ab" height="266" id="BLOG_video-e04244dc859d21ab" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...