Ιερέας στην Άνω Πόλη έβαλε φωτιά στην Άγια Τράπεζα

<object class="BLOG_video_class" contentid="c1cfc9c3113a68a5" height="266" id="BLOG_video-c1cfc9c3113a68a5" width="320"></object>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...